Web Dizajn

Web dizajn bi mogli definirati kao umjetnost stvaranja interaktivnog, dinamičkog medijskog sadržaja. Takav sadržaj je sastavljen od niza uzajamno povezanih elemenata, aplikacija, grafičkih uzoraka ili dokumenata, te samog tekstualnog sadržaja web stranice. Važno je naglasiti da je grafičko oblikovanje web stranice, samo jedan dio ukupnog procesa, koji zbog svoje složenosti zahtijeva planiranje i strategiju.

 

 

 

 

Print